• ????-------------????--------????--------??-----------??-----????-------??-----??----?????
  ??---??-------??-----??-----????--------??-----------??----??---??-----??-----??----??----??
  ??-----??---??--------??----??--??------??-----------??---??-----??----??-----??----??----??
  ??----??----??--------??----??---??-----??-----------??--??--------??--??-----??----?????
  ??????-----??---------??---??-----??----??----------??---??-------??---??----??-----?????
  ??----??----??--------??----??------??--??---??----??---??-------??---??----??-----??--??
  ??-----??----??------??-----??-------??--??--??----??----??-----??----??----??-----??---??
  ??----??------??----??------??--------??-??---??---??-----??---??------??---??-----??----??
  ?????----------????--------??---------????-----????-------????----------????------??-----??

  __ $$$$$$$$ ______$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  $$$$$$$ ** I LOVE YOU ** $$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ________$$$$$$$$$$$$$
  ___________$$$$$$$
  _$$$___$$$___$$$___$$$___$$$
  $$$$$_$$$$$_______$$$$$_$$$$$
  $$$$$$$$$$$_______$$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$___________$$$$$$$
  ____$$$_______________$$$
  _____$_________________$
  (´`•.¸(``•.¸ ¸.•`´)¸.•`´)
  ___$$$$$$$$
  __$$$____$$$$______$$$$
  _$$$_______$$$__$$$$$$$$$
  _$$__¦______$$$ $$$_____$$$
  _$$_¦_______$$$$$_______$$$
  _$$_________$$_________$_$$
  _$$$$___¦_____________$$_$$$
  __$$$$________________$__$$$
  ____$$$$_____________$$_$$$
  _____$$$____________$__$$$
  ______$$$$________$$_$$$
  _______$$_________$$$$
  _ ______$____$$$$$$$$
  _______$__$$$$$$$
  _______$$$$$$
  ______$$$$
  _____$$$
  _____$
  ____$

  ___________$______$_________$
  ___________ $_____$________$
  ______$_____$$___$$______$$
  _______$$___$$$_$$$___$$$$__
  _$______$$$$$$$$$$$$$$$$____$$
  ___$$$__$$${{{{{{{{$$$$$$$$$$
  ____$$$$$_{{{{{{{{{{_$$$$$
  _______$____@ & @_____$$$
  ____$$$$_____(_)______$$$$$$
  _$$$$$$$$___\___/ ___$$$$$$$$$
  ________$$$_________$$$$$$_
  _____$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$____
  ___$$$___$$$$$_$$$$___$$_$$_
  _$$_____$$$$____$$$_____$__$$
  ______$$_________$$______$___$

  ___$$_________$$$
  __$$$$_______$$$___$$$$$
  _$$$$$$_____$$$___$$$$$$$
  $$$_$$$$___$$$__$$$$____$
  $____$$$$_$$$$_$$$
  _______$$-$$$$$-$$----$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$_$$$$_$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$
  __$$$__$$$$$$$$$$$$________$
  _$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$
  $$___$$$$_$$$_$$$__$$$$$
  $___$$$$___$$__$$$$___$$$
  ____$$$_____$$___$$$____$$
  ____$$______$$$___$$$____$
  ____$$_______$$____$$$
  ____$________$$$____$$.
  ____ _________$$$____$
  _____________$$$
  _ ___________$$$
  ____________ $$$
  ____________$$$
  __________$$$$
  _______$$$$$
  ______ $$$$$$$$


  _______00000000000000______00000000000000
  ______000000000000000000__000000000000000000
  ____000000000000000000000000000000000000000000
  ___00000000000000___0000000000___00000000000000
  __000000000000000___0000000000___000000000000000
  _0000000000000000___0000000000___0000000000000000
  _0000000000000000___0000000000___0000000000000000
  _0000000000___0000000000000000000000___0000000000
  __000000000___0000000000000000000000___000000000
  ___000000000___00000000000000000000___000000000
  _____000000000___0000000000000000___000000000
  _______00000000____000000000000____00000000
  __________0000000________________0000000
  _____________0000000000000000000000000
  _______________000000000000000000000
  __________________000000000000000
  ____________________00000000000
  ______________________00000000
  _______________________00000
  ________________________000


  ___________________________________$$$
  __$$$$$___________________________$__$$___________________________$$$$$
  _$$$$$$$$_________________________$__$$_________________________$$$$$$$$
  $$$$$$$$$$________________________$$$$$________________________$$$$$$$$$$
  $$$$$_____$________________________$$$________________________$_____$$$$$
  $$$$_______$________________________$________________________$_______$$$$
  $$$$________$______________________$$$______________________$________$$$$
  $$$$_________$____________________$__$$____________________$__________$$$
  _$$$$_________$___________________$__$$___________________$_________$$$$
  _$$$$$_____$___$__________________$$$$$__________________$____$_____$$$$
  __$$$$$____$$___$$_________________$$$_________________$$____$$____$$$$
  ___$$$$$____$$____$_________________$_________________$_____$$___$$$$$
  __$$$$$$$____$$____$________$$$$$$__$__$$$$$$________$____$$____$$$$$$$
  __$$$$$$$$____$$$___$$____$$______$$$$$______$$____$$___$$$____$$$$$$$$
  __$$$_$$$$$____$$$$__$$$_$__________$__________$_$$$__$$$$____$$$$$_$$$
  __$$$__$$$$$____$$$$$$$$$___________$___________$$$$$$$$$____$$$$$__$$$
  __$$$$__$$$$$____$$$$$$$$_______________________$$$$$$$$____$$$$$__$$$$
  ___$$$____$$$$______$$$$$________________________$$$$$_____$$$$____$$$
  ___$$$$______________$$$_________________________$$$______________$$$$
  ____$$$$_______________$_________________________$_______________$$$$
  _____$$$$$_____________$_________________________$_____________$$$$$
  _____$$$$$$$___________$_________________________$___________$$$$$$$
  _____$$$$$$$$$$$$______$$_______________________$$______$$$$$$$$$$$$
  _____$$$$__$$$________$$$_______________________$$$________$$$__$$$
  ______$$$$__________$$$$_$_____________________$_$$$$__________$$$$
  ______$$$$$$$$____$$$$$___$___________________$___$$$$$____$$$$$$$$
  _______$$$$$$$$$$$$$$$_____$_________________$_____$$$$$$$$$$$$$$$
  _________$$$$$$$$$$$________$_______________$________$$$$$$$$$$$
  ____________$$$$$____________$$___________$$____________$$$$$$
  _______________________________$$_______$$
  _________________________________$$___$$
  ___________________________________$$$
  ____________________________________$

  ZZZZZZZZZZZ____ZZZZZZZZ___ZZZZZZZ_________ZZZZZZ________ZZZZZZ_ZZZZZZZZZ___ZZZZZZZ
  ZZZ_______ZZZ__ZZZZZ___Z_ZZZZ__ZZZZ______ZZZZZ_ZZZZ____ZZZZZZZZZZ_______Z_ZZZZ__ZZZZ
  ZZ__________ZZ_ZZ______ZZZ_________ZZ___ZZ_________ZZ__ZZ_____ZZZZ______ZZZ_________ZZ
  ZZ___________ZZZZ______ZZZ__________ZZ_ZZ___________ZZ_ZZ_____ZZZZ______ZZZ__________ZZ
  ZZ____ZZZZ____ZZZ______ZZ____ZZZ_____ZZZ_____ZZZZ____ZZZ______ZZ_Z______ZZ____ZZZ_____ZZ
  ZZ____ZZZZ____ZZZ______ZZ____ZZZ_____ZZZ____ZZZZZZ____ZZ______ZZ_Z______ZZ____ZZZ_____ZZ
  ZZ____ZZZ____ZZZZ______ZZ_____ZZ_ZZZZZZ____ZZZZZZZZ___ZZ______Z__ZZ_____ZZ_____ZZ_ZZZZZZ
  ZZ___________ZZZZ______ZZ_______ZZZZ__Z____ZZ_____Z____ZZ_____Z__ZZ_____ZZ_______ZZZZ
  ZZ____________ZZZ______ZZZ_________ZZ_ZZ___ZZ_____ZZ___ZZ_____Z__ZZ_____ZZZ_________ZZ
  ZZ____ZZZZ_____ZZ______Z_ZZ_________ZZZZ___ZZ____ZZZ___ZZ_____Z__Z_____ZZ_ZZ_________ZZ
  ZZ____ZZ_ZZ____ZZ______ZZZZZZZ_______ZZZ____ZZZ_ZZZ____ZZ_____ZZ_Z_____ZZZZZZZZ_______ZZ
  ZZ____ZZ_ZZ____ZZ_____ZZZ__ZZZZZ_____ZZZ____ZZZZZZZ____ZZ______ZZ______ZZZ__ZZZZZ_____ZZ
  ZZ____ZZZZ______Z____ZZZ____ZZZZZ____ZZZZ____ZZZZ_____ZZZZ____________ZZ_____ZZZZZ____ZZ
  ZZ_____________ZZ____ZZZ_____________ZZ_ZZ____________Z__ZZ___________ZZ______________ZZ
  ZZ____________ZZZ_____ZZZ___________ZZ___ZZ_________ZZ____ZZ________ZZZZZZ___________ZZ
  _ZZZZZ___ZZZZZ__ZZZZZZZZZZ_________ZZ______ZZZZZZZZZ_______ZZZZ___ZZZ___ZZZ_________ZZ
  ____ZZZZZZ_________ZZ_____ZZZZ_ZZZZZ_________ZZZZZ____________zzzzz________ZZZZ_ZZZZZ
  BIG BOSS

 • slt bon soir comment va tu ? +5 POUR TON BLOGGGGGGGGGGG